Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği

İstanbul
1985
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

BÜMED Başarı Bursu'22

Domestic

Only state funded loans are allowed.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

1,500TL

Ekim - Haziran (9 ay)

15.09.2022

12.05.2023

BÜMED Başarı Bursu'ndan yararlanabilmek için Boğaziçi Üniversitesi'nde tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak.
Türkiye’de öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Boğaziçi Üniversitesi kulüplerinde aktif rol alarak Boğaziçi kültürünün yaşatılmasına katkıda bulunmak.

Ara sınıflar için:
Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olmak,
Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve
3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak.

Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: 
Hazırlık sınavını başarılı olarak geçmiş olmak.

Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerde not ortalaması aranmaz.

 • Boğaziçi Üniversitesi dışındaki eğitim kurumlarına kayıtlı olan öğrenciler ve mezunlar
 • Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri, (COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak yapılan uzaktan öğretim bu maddeye dahil değildir.)
 • 25 yaşını aşanlar,
 • Ücretli değişim programında bulunanlar,
 • Hüküm giyenler,
 • Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar, ve
 • Halen bir başka kurumdan burs alanlar BÜMED Başarı Bursu’na başvuramaz. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve Kalkınmada Öncelikli İl Birincileri Bursu ile Engelli Öğrenciler Bursu hariç)

Burs Süresi ve Devam Koşulları

 

 • Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).
 • Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.
 • En fazla 5 yıl boyunca bursiyer olunabilir.(1 sene hazırlık + 4 sene lisans eğitimi)
 • Öğrencinin geçerli bir sağlık raporu ya da ölüm belgesi vb. ile belgelenebilir bir gerekçe ile dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
 • Üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu BÜMED Başarı Bursu için 4.00 üzerinden 2,5 not ortalaması, en fazla 3 alttan ders ve her akademik yılda en az 3 BÜMED etkinliğine katılmak ya da bir Boğaziçi Üniversitesi kulübünde yönetim kurulu üyeliği yapmak şartı ile ertesi yıl devam eder.
 • Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır. 
 • Deprem, pandemi, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü sebepler nedeniyle öğrenimini dondurmak durumunda kalan bursiyerin kayıt dondurmaya sebep olan gerekçesini yazılı ve belgeli  bildirmesi halinde bir (1) yıl süre ile bursunu almaya devam edebilir.
 • Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin yıl kaybı olmaması halinde bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
 • Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu kesilir.
 • Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin BÜMED’e iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.
 • Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Dernekçe istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.
 • Yurt dışı öğrenci değişim programından yararlanan ve değişim programında aldığı derslerin denkliğinin bulunmaması vb. nedenlerle eğitimi normal öğrenim süresinde tamamlanamayan bursiyerin bursu kesilir.
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Nüfus Aile) - Veli
 • Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh) (Veli)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Öğrenci Belgesi (Üniversite)
 • Araç Tescil Belgesi (Adayın Kendisi)
 • Tapu Tescil Belgesi (Adayın Kendisi)

All

Üniversite

-State University,

-Boğaziçi Üniversitesi,

-Bachelors,

-Formal Education,