Borusan Kocabıyık Vakfı

İstanbul
1992
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Borusan Kocabıyık Vakfı Yeni Bursiyer Programı 2022

Domestic

Only state funded loans are allowed.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

2,000TL

Eylül - Ağustos (12 ay)

20.09.2022

21.10.2022

I. Burstan yararlanacak öğrencilerde aranan nitelikler:


Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

 1. Burstan yararlanabilmek için yurtiçindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 2. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 3. Burslar Türkiye’de öğrenim gören TC uyruklu öğrencilere sağlanır.
 4. Üniversite bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
 5. Başarılı bir öğrenci olmak, 100 üzerinden en az 65; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olmak demektir.
 6. Başka bir kurumdan (vakıf, dernek, şahıs gibi) burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç) gerekmektedir.
 7. Burslar karşılıksız olup, öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 8. Burs için başvuruda bulunan öğrencinin, kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.

II. Burs Başvurusu


Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakülteleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hukuk Fakülteleri’nde okuyan öğrencilerine burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin online başvuru kanalı üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burs başvuruları online sistem üzerinden yapılır, şahsi başvuru kabul edilmez.

Sistem üzerinden seçilen öğrencilerle Vakfımız tarafından gerçekleştirilecek mülakat sonrasında, burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerine verilen burslar ise her yıl belirlenen protokol esasları ve kontenjan doğrultusunda 2. sınıfa dereceyle geçen öğrencilere verilmektedir. Fakültenin burs birim merkezi bursa hak kazanan öğrencilerle iletişime geçer.

III. Bursun Devamı

Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Başarıyla bir üst sınıfa geçmek.
 2. 100 üzerinden en az 65; 4.00 üzerinden en az 2.50 ortalamaya sahip olmak.
 3. Her yıl belirtilen tarihe kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf’a göndermek.

IV. Bursun Kesilme Halleri


Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

 1. Sınıf veya dönem tekrarı yapan,
 2. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren,
 3. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren,
 4. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan,
 5. Tutuklanan,
 6. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan,
 7. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen,
 8. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan.

öğrencilerin bursları kesilir.

 

V. Bursun Yeniden Verilmesi
 

 1. Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi,
 2. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

ile birlikte burs yeniden verilir.

 

VI. Burs Süresi


Burslar ilke olarak 1 (bir) yıllık süre için verilir ve burs süresi, üniversite öğrencileri için 12 (on iki) aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. maddedeki niteliklere sahip olan öğrencilere burs verilir.

 • Adli Sicil Kaydı
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Nüfus Aile) - Veli

All

Üniversite

-State University,

-Afyon Kocatepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

-Bachelors,

-Formal Education,