Bilim Ağacı Vakfı

Ankara
2021
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Bilim Ağacı Vakfı Bursu 2023

Domestic

No loans or scholarships are allowed including state funded.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

2,650TL

Ekim – Haziran (9 Ay)

15.09.2023

15.09.2023

 • T.C. vatandaşı olan,
 • Ankara’daki üniversitelerin lisans seviyesinde öğrenim gören,
 • Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 3.00 ve üzeri ortalamaya sahip olan,
 • Yeni kazananlar için ÖSYM Türkiye sıralaması ilk 20.000 içerisinde yer alan,
 • İhtiyaç sahibi,
 • KYK Bursu/Kredisi alanlar ve KYK Bursu/Kredisine başvuracak olan
 • 17-23 yaş aralığındaki öğrenciler
 • Fotoğrafsız başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • KYK Bursu/ Kredisi almayan ve KYK Bursu/Kredisine başvurmayı düşünmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Değerli Bursiyer Adaylarımız,

Bilim Ağacı Vakfı, evrensel değerler ışığında ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum olabilmek ve insanlığın öncelikli sorunlarını çözebilmek için eğitim sisteminin bilimsel temeller üzerine kurulması ve paydaşlarına fırsat eşitliği sağlanması gerektiği inancıyla çıktığı bu yolda üçüncü yıl burslarını vermeye hazırlanıyor.

Bilim Ağacı Vakfı, insanlar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendisine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci, sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin kişisel gelişimine ve böyle yüksek vasıflı bireylerin topluma kazandırılmasına aracılık etmeyi amaçlıyor.

Program, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 9 aylık bursun yanı sıra; mentorluk desteği, eğitimler, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılım, kitap desteği vb. imkanlar sunuyor.

Bursiyerlerimize 2023-2024 eğitim öğretim yılı için, aylık 2650 TL tutarında burs desteği verilecektir. Ayrıca, vakıf faaliyetlerine katılan ve yüksek performans gösteren bursiyerlere yaz ayları için Yönetim Kurulu kararı ile ilave 3 aylık burs verilebilir. 

Başvuru Süreci Nasıl İlerleyecek?   

Başvuru koşullarını sağlayan ve ön değerlendirme kapsamında oluşacak sıralamaya göre, uygun sayıda aday, vakfımızın Ankara'daki merkezine yüz yüze görüşmeye davet edilecektir. Burs almaya hak kazanan adaylar Bilim Ağacı Vakfı burs yönergesinin 3.3.3 maddesinde belirtilen usulle ilan edilecek, belgelerini tamamlayanlar bursiyerimiz olmaya hak kazanacaktır.

All

Üniversite

-State University, Foundation University,

-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Ostim Teknik Üniversitesi, Ted Üniversitesi, Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi,

-Bachelors,

-Formal Education,