Limak Vakfı

İstanbul
2016
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Türkiye'nin Mühendis Kızları

Domestic

Only state funded loans or scholarships are allowed.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

1,050TL

Ekim - Temmuz (10 ay)

19.09.2022

09.10.2022

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Belirlenen devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin 1'inci, 2'inci ve 3'üncü sınıflarında lisans eğitimi alan kız öğrenci olmak
 • Maddi imkândan mahrum olmak
 • Başka kaynaklardan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan burs ve krediler hariç)
 • Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 70) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak (Not ortalaması uygun olduğu halde 3'ten fazla başarısız dersi olanlar burs başvurusu yapamaz.)
 • Toplumsal değerlere uygun davranış sahibi olmak
 • Üniversitelerin uzaktan öğretim, ikinci öğretim, ücretli, değişim programlı bölümlerinde öğrenim görenler ve 23 yasından büyükler burs programından yararlanamazlar.
 • Başvuru koşullarını sağlayamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. Başvuru yapsalar bile yapılan başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kadınların, iş gücüne katılımlarının düşük olduğu profesyonel alanlardan biri olan mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlayarak, ekonomik ve sosyal güçlenmeye katkıda bulunmak amacıyla Limak Vakfı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın proje ortaklığında 2015 yılından bu yana Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi yürütülüyor.

 

Projenin üniversite programı kapsamında, belirlenen devlet üniversitelerinin ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs imkânı ile birlikte mühendislik fakültesindeki eğitimleri boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentorluk ve koçluk desteği, staj ve istihdam imkânı gibi fırsatlar sunuluyor.

 

Belgeler*

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
 • Adli sicil kaydı belgesi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Öğrenim kurumundan onaylı not döküm belgesi (transcript)
 • Öğrenim kurumundan onaylı, okuduğu sınıfı gösteren öğrenci belgesi
 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar için, puan ve sıralamayı gösteren YKS sonuç belgesi
 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Anne-baba SGK tescil belgesi; Anne-baba SGK gelir belgeleri, maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge, anne-baba adına kayıtlı taşınır/taşınmaz mal varlığını gösterir döküm belgesi, araç tescil belgesi)

 

*Türkiye’nin Mühendis Kızları 2022-2023 dönemi ön başvuru sürecini geçen adaylardan, 16 Ekim 2022 tarihine kadar listelenen başvuru belgelerini sisteme yüklemeleri istenecektir.

 

 • Adli Sicil Kaydı
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Nüfus Aile) - Adayın Kendisi
 • Öğrenci Belgesi (Hepsi)
 • SGK Tescil ve Hizmet (Uzun Vade) Dökümü (Adayın Kendisi)
 • T.C Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi
 • Tapu Tescil Belgesi (Adayın Kendisi)
 • YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi

Female

Üniversite

-State University, Foundation University, Foreign University,

-Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celâl Bayar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi,

-Bachelors,

-Formal Education,