Odtü Mezunlar Derneği

Ankara
1965
  • Form Description

  • Basic Info

  • Application Form

  • Application Documents

Basic Info

ODTÜ Mezunlar Derneği Bursu

Domestic

No loans or scholarships are allowed including state funded.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

Belirsiz

Ekim-Haziran (9 ay)

02.08.2019

01.10.2019

Burs başvurularını sadece T.C. Vatandaşı olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri yapabilmektedir.
ODTÜ dışındaki üniversitelerden öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.
AMAÇLARI: ODTÜ'de öğrenim gören ve maddi gereksinimi olan öğrencilere burs vermek, bu öğrencilerin karşılaştıkları sorunları paylaşmak ve çözümlerinde onlara yardımcı olmak ve en önemlisi çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktır. ETKİNLİKLERİ: Konferans, sinema, tiyatro, geziler ve diğer konuları içeren etkinlikleri ile ilgili Etkinlik Takvimi her akademik yıl başında WEB sitesinde ilan edilmektedir. Burs verirken maddi destekte bulunmak ile birlikte, her bursiyeri, ODTÜ Mezunları Derneği vizyonu çerçevesinde; bir lider, bir aydın ve mezun olduğu zaman mezunların yerini alacak sosyal sorumluluk sahibi birer birey olarak görmek arzusundalar. Bireysel ve sosyal gelişiminize katkıda bulunma ve sizlerle iletişim kurma amacı doğrultusunda yapacakları etkinliklere belirlenen oranda katılımınız zorunludur. BURS KAPSAMI: Maddi gereksinimi olan ODTÜ öğrencilerine (lisansüstü öğrencilerini kapsamaz) belirlenen ölçütler içinde burs vermek, dernek hedefleri doğrultusunda, çağdaş değerleri savunan bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, ODTÜ’nün yetersiz kaldığı durumlarda, barınma gereksinimi olan öğrenciler için, ev ve yurt mekânları oluşturmak, bu konuda destek olmak, dernek üyeleri arasında dayanışmanın gereği olarak, bir üyenin vefatı ya da mağduriyeti gibi özel koşullarda, öğrenim çağındaki çocuklarına, gerekli hallerde destek olmak.

All

Üniversite

-State University,

-Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

-Bachelors,

-Tümü