Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat

İstanbul
2015
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Toplum Gönüllüleri Vakfı Etkinlik Uzman Yardımcısı

1 Eylül 2022 - 25 Ağustos 2023

09.05.2022

12.06.2022

Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak Esas Holding'in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal ile Şevket Sabancı Vizyonuyla ilk Fırsat Programı çerçevesinde yaptığımız iş birliği kapsamında bir yıl boyunca (1 Eylül 2022 --25 Ağustos 2023) tam zamanlı olarak çalışacak ve İlk Fırsat Akademisi eğitim faaliyetlerine katılacak genç takım arkadaşları arıyoruz.

 

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2022

 

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2021 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

 

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

 

*Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamında her aday sadece bir ilana başvurma hakkına sahiptir.

 

Başvuru için gerekli kriterler:

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı tarafından desteklenen bu pozisyona başvuracak kişilerin aşağıdaki kriteri sağlaması gerekmektedir.

 

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2021 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar ve dönemsel çalışmalar bu kapsamda değildir)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı Toplum Gönüllüleri Vakfı için çalışmayı taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına tam katılacağını taahhüt etmesi

Pozisyon Hakkında Bilgi:

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir.)

 

Etkinlik Uzman Yardımcısı

 • Tercihen MS Office Word, Excel, PowerPoint bilen
 • Etkin iletişim becerilerine sahip
 • Pratik çözümler üretebilen
 • Ekip çalışmasına yatkın
 • Disiplin ve sorumluluk sahibi
 • Organizasyon becerisine sahip

İş Tanımı:

 • Gönüllüler ile temasa geçilen çalışmaların planlama, organizasyon süreçlerine destek, ölçme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek ve raporlamak 
 • Gerçekleştirilecek çalışma ve eğitimlerin içerik ve materyal hazırlık sürecinde aktif destek olunması, raporlamaların yapılması
 • Saha yönetimi süreçlerinden; gönüllü arama - bulma, seçme-yerleştirme, saha faaliyet programı uygulama, süpervizyon ve motivasyon süreçlerinde saha birimine planlama, organizasyon konusunda destek olunması ve takip edilmesi
 • Etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında süreçlerin takibinin eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi ve raporlanması, 
 • Gönüllülük süreçlerinin mükemmelleştirilmesi için gerekli olan tespitlerin ve analizlerin yapılması konusunda departmandaki ilgili uzmanlarla iş birliği yapmak 
 • Gençlerin, çevrelerinde tespit ettikleri sorun/ihtiyaçlara çözüm üretebilmeleri için fikir üretmeleri, harekete geçmeleri, farklı paydaşlar ile birlikte çalışmaları konularında cesaretlendirmek, bu süreçleri desteklemek,
 • Toplulukların koordinatörleri ile yakın ve koordineli bir şekilde çalışmak, vakıf gündemine dair düzenli bilgilendirmeler paylaşmak,
 • Toplulukların eş zamanlı ortak çalışmalar geliştirmelerine destek olmak,
 • Topluluk çalışmalarının raporlanmasını sağlamak,
 • Toplulukların TOG Gençlik Konseyi, TOG Atak, Dönemsel Yaz Projesi gibi ulusal çalışmalarını desteklemek,
 • Sorumluluğu kapsamındaki tüm iş süreçlerinde gönüllüler ve vakfın tüm paydaşlarının desteğini koordine etmek, ekip olarak birlikte çalışmak,
 • Toplulukların, gönüllülerin ve tüm paydaşların karşılaştıkları sorunlar için TOG ilkelerini rehber olarak görmelerini ve çözüm odaklı düşünmelerini sağlamak,
 • Tüm süreçlerde iş akışlarını kolaylaştıracak dijital araçların kullanılmasını önceliklendirmek,
 • Sorumluluğu kapsamındaki tüm iş kalemlerinde bütçe takibi, düzenli avans kapatma, teşekkür belgesi ve bağış makbuzu gönderimlerini sağlamak,

 

Kurum İle ilgili Bilgiler:

2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” prensibiyle gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaç edinen bir vakıftır. Gençlerin toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm üretecek potansiyelleri ve enerjileri olduğuna inanan TOG, onlara sosyal sorumluluk eğitimleri vererek toplumsal sorunlara çözüm üreten projeler gerçekleştirmeleri için alan yaratır. Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdüren Toplum Gönüllüsü gençler; her yıl çocuk haklarından kültür sanata, engelli farkındalığından sağlığa, hayvan haklarından sürdürülebilir yaşama kadar birçok temada projeler üreterek sosyal fayda yaratan çalışmalar gerçekleştirirler.  

 

 

Pozisyonla İle ilgili Bilgiler:

Değerli Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2022 Katılımcı adayı; Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda Etkinlik Uzman Yardımcısı olarak çalışmaya başladığında 9 kişilik bir ekibe dahil olacaksın. İlk Fırsat Programı kapsamında ekibimizde 1 yıl çalışma deneyimi elde ederek; iletişim, ekip çalışması, planlama ve organizasyon, problem çözme, gönüllü ve bağışçı odaklılık, yenilikçilik yetkinliklerini kazanacaksın.

 

Çalışma Düzeni:

Hibrit çalışma modeli (Haftada 2 veya 3 gün ofis)

 

Kurum Lokasyonu:

Hasanpaşa Mah. Kurbağalıdere Cad. No:12 K:2 Kadıköy/İstanbul

 

Yan Haklar:

Toplum Gönüllüleri Vakfı olarak her çalışanımıza Ulaşım, Yemek, Özel Sağlık Sigortası ve Hayat Sigortası desteği sağlamaktayız. Yan haklar Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı katılımcılarının aldığı ücrete ek olarak ayrıca ödenmektedir.

 

 

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Hakkında:

 

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde sürdürülen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) tam zamanlı ilk iş deneyimlerini kazanmalarını desteklemektedir. 

 

Toplum Gönüllüleri Vakfı Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2022 Dönemi için program kapsamında iş birliği yapılan kurumlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda 12 ay boyunca işbaşı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

 

Buna ek olarak genç katılımcı, Esas Sosyal tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

 

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Esas Sosyal’den referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır.

 

Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı hakkında bilgi için; http://bit.ly/2fc3ZHF

All

Üniversite

-State University,

-Tümü

-Tümü

-Tümü