Sema Yazar Gençlik Vakfı

Ankara
1990
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Sema Yazar Vakfı Bursu

All

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Dahil Hiç Bir Kurumdan Burs veya Kredi Alınmasına İzin Verilmez.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

950TL

Ekim-Haziran (9 ay)

22.08.2022

15.09.2022

 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak.
 3. 30 yaşın altında bulunmak.
 4. Sabıkasız olmak.
 5. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak (Başarı burslarında bu şart aranmayabilir.)
 6. Lisans veya yüksek lisans eğitimine devam eden adaylar için ilgili üniversitenin not ortalamasına sahip olmak.
 7. Spor ve sanat bursları için; spor veya sanat dallarında başarısını belgelemek.
 8. Eğitim yıllarında ağır disiplin cezası, uzaklaştırma almamış ve meşru mazereti olmadan sınıfta kalmamış olmak.
 9. Müracaat sayısının yıllık tespit edilen kotayı aşması halinde burs komisyonu/ Yönetim Kurulu’nun koyacağı ilave özellikleri taşımış olmak.
 10. Yurtdışı burslarında, akademik başarısını belgelemiş olmak.
 11. Yurtdışında yapılacak akademik çalışmanın, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda faydalarını göz önünde bulundurmak.
 12. Yurtdışı burslarında; öğrenim göreceği üniversite dilinin yüksek lisans programını izleyecek ölçüde yabancı dile sahip olmak ve dil seviyesini belgelemek, konusu ile ilgili saygın üniversiteden kabul almış olmak.
 13. Öğretim görevlileri için, yurtdışında araştırma, seminer ve sempozyum gibi eğitim amaçlı etkinliklere kabul almış olmak.
 14. Araştırma, seminer, sempozyum gibi eğitim amaçlı etkinlikler için öğretim görevlilerine öncelik verilir.
 15. Her sene burs verilecek bölümler ve taban puanlar ilan edilir.
 1. Yönetmeliğinde başka bir kurumdan burs alınmasını yasaklayan hüküm veya hükümler bulunan kurum veya kuruluşlardan burs alanlar, (Kredi veya tamamlayıcı burs alanların durumu Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir)
 2. Yetim maaşı ve-veya nafaka, şehit çocuğu maaşı ve yardımı alanlar ile başarı bursu alanlar dışında, yüksek gelire sahip olanlar.
 3. Yabancı uyruklu olanlar.
 4. Yatılı olarak okuyanlar (polis akademisi veya askeri okullar gibi)
 5. Bir yüksek öğrenim kurumunda ek dil dışında hazırlık sınıfında öğrenim görenler.
 6. Özel üniversite öğrencileri (Burslu olup ihtiyacı olan öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir)

Burs bütçesi, öğretim yılı başlamadan önce Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.

 

Lisans ve Yüksek Lisans aylık burs tutarı, her yıl ekim ayında (dahil) başlar, haziran ayında (dahil) son bulur. İstisnai durumlarda Yönetim Kurulu kararı gerekir.

 

Yurtdışı burs tutarı ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen bursun geri ödeme şekli bursiyer ile yapılacak sözleşme ile belirlenir.

 

Spor/sanat burs tutarı ve süresi Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen bursun ödeme şekli bursiyer ile yapılacak sözleşme ile belirlenir.

 

Vakıf kaynaklarında olağandışı bir daralma olmadığı sürece; bursiyer kayıtlı olduğu öğretim programına devam ettiği ve yönetmeliğin 15. Maddesinde belirtilen sona erme şartları oluşmadığı sürece, burs; bursiyerin mezuniyetine kadar, her yıl başvuru şartı aranmaksızın devam eder. Bursiyer, bu süre boyunca, her öğretim dönemi sonunda, üniversitenin ilgili biriminden onaylı dönem not çizelgesini veya bunun yerine geçen belgeyi Vakıf Yönetimi’ne sunmak zorundadır. Dönem sonu sınav sonuçlarının ilanından itibaren, tespit edilmiş süre içerisinde Vakfa ulaştırılmadığı ve puanlarda dikkati çeken düşme olduğu takdirde burs/ kredi devam şekli ve yetkisi Yönetim Kurulu’na bırakılır.

 

Burs bütçesi 950 tl olarak belirlenmiştir.

 

Sadece yurt dışına verilen burslar geri ödemeli burslardır.

 

2022-20213 Dönemi Burs Verilecek Üniversite Ve Bölümler


1. Ankara Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü
2. Ankara Üniversitesi Hukuk
3. Ankara Üniversitesi Maliye
4. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
5. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
6. Ankara Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği
7. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bölümü
8. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü
9. Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
10. Hacettepe Üniversitesi Hukuk
11. Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği (İng.)
12. Hacettepe Üniversitesi Maliye
13. Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce)
14. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
15. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
16. Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce)
17. Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği
18. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
19. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce)
20. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)

 

Olumlu değerlendirilen başvurular önce Vakfımızda yapılacak sözlü mülakata çağrılır. Mülakatları olumlu geçenlere ise telefon ile bilgi verilmektedir.

 

BAŞVURUDA BURSİYERDEN İSTENEN BELGELER

 1. Nüfuz cüzdanı fotokopisi
 2. Öğrenci belgesi
 3. ÖSYM sınav sonuç belgesi, yerleşme belgesi, tercih sırası belgesi, lise sonuç belgesi fotokopileri.
 4. Ailede çalışan anne-babanın maaş bordrosu, emekli olanlardan emeklilik gelir belgesi
 5. Adli sicil kaydı
 6. Adres belgesi
 7. Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler

 

İncelemek isterseniz: BURS YÖNETMELİĞİ

All

Üniversite

-State University,

-Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

-Bachelors, Masters,

-Tümü