Aydın Doğan Vakfı

İstanbul
1996
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Aydın Doğan Vakfı Üstün Başarı Bursu

Domestic

Only state funded loans are allowed.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

1,300TL

Eylül - Haziran (10 ay)

10.11.2020

13.11.2020

 • T.C. Vatandaşı olmak,
 • Devlet Üniversitelerinde lisans seviyesinde eğitim alan kız öğrenci olmak,
 • Tıp, Mühendislik ve Hukuk Fakültelerinde öğrenci olmak,
 • Üniversite yerleştirme sınav sonucuna göre yerleştirildiği alanda başarı sıralamasında, ilk 15.000 lik sıralamanın içinde olmak
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan karşılıklı olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Başvuru tarihinde 23 yaşını doldurmamış olmak,
 • Ara sınıflar için : Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.
 • Ön koşulları geçen Başvurular, Aydın Doğan Vakfı Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek uygun bulunan adaylar mülakata çağrılacaktır. Sonuçlar adaylara e-posta yoluyla duyurulacaktır.

- Başvuru koşullarını sağlamayan öğrenciler başvuru yapamazlar. Başvuru yapsalar bile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Aydın Doğan Vakfı’nın kurulduğu 1996 yılından bugüne kadar misyon edindiği, öncelikli destek alanlarından biri “eğitim” olmuştur. Eğitime yapılan destek ve teşvikler ile ekonomiye ve nitelikli işgücü gelişimine yapılan katkı bu misyonun en önemli göstergesi olmuştur. Bunun yanı sıra, Aydın Doğan Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla “Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar” mottosuyla, özellikle genç kadınların eğitim yoluyla güçlenmesi için faaliyetlerini sürdürmektedir.

Aydın Doğan Vakfı’nın amaçlarından birisi de, Atatürk İlkeleri'ne bağlı, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda çağdaş ve evrensel uygarlığın önemli bir üyesi olması ve en doğru biçimde temsil edilmesi amacıyla çalışmalarını yürütecek, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencisi genç kızlarımıza burs vermektir.

 • Öğrenci Belgesi (Üniversite)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Nüfus Aile) - Veli
 • YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi
 • YKS Sonuç Belgesi (TYT ve Yerleştirme Puanı Dâhil)
 • SGK Tescil ve Hizmet (Uzun Vade) Dökümü (Adayın Kendisi)
 • Tapu Tescil Belgesi (Adayın Kendisi)

Female

Üniversite

-State University,

-Tümü

-Bachelors,

-Formal Education, Junior College,