Türk Eğitim Derneği

İstanbul
1925
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Türk Eğitim Derneği Sporcu Bursu

Domestic

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Dahil Hiç Bir Kurumdan Burs veya Kredi Alınmasına İzin Verilmez.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

Belirsiz

Burs alacağı sınıftan lise eğitiminin sonuna kadar

19.07.2022

01.08.2022

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde Ankara ili sınırları içinde 8, 9, Hazırlık,10, 11 ve 12. sınıfa devam edecek olması,
 • Lise eğitimine Ankara İli büyükşehir sınırları içinde MEB’e bağlı resmi okulda devam edecek olması,
 • Ekonomik koşulları nedeniyle maddi desteğe ihtiyaç duyması, (Ailenin aylık toplam gelirinin en fazla 7000 TL olması),
 • Basketbol, voleybol, atletizm, hentbol, futbol, modern pentatlon ve okçuluk branşlarında aktif olarak spor yapması,
 • Sağlık açısından spor yapmasında herhangi bir sakınca olmadığını, sağlık raporu ile belgelemesi,
 • 2022 – 2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle spor faaliyetlerine, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübünde devam etmesi koşulları aranmaktadır.

Sporcunun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs hariç olmak üzere, TED’in onayı olmaksızın, bir başka kurum, kuruluş, okul, kulüp, dernek, vakıf, kişi vb. ’den burs alması

Sporcunun bir üst sınıfa geçemeyip, sınıf tekrarı yapması,

Sporcunun Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması,

Sporcunun mazeretsiz olarak 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,

Sporcunun herhangi bir suç dolayısıyla özgürlüğünü kısıtlayıcı ceza alması.

TED Sporcu Bursuna başvurular, sporcunun velisi ya da yasal vasisi tarafından 1 Ağustos 2022 tarihine kadar www.ted.org.tr adresinden yapılır.

TED Sporcu Bursu için yapılan başvuruların değerlendirilmesi başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başlar ve ağustos ayı sonuna kadar tamamlanır.

Başvuruların değerlendirilmesi TED Genel Merkezi’nin ilgili uzmanları ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından yapılır.

 

TED Sporcu Bursuna başvuran adaylar için ağustos ayı içinde TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü tarafından burs verilmek üzere belirlenen her branş için ayrı ayrı oluşturulan komisyonlarca teknik/sportif değerlendirme gerçekleştirilir.

Teknik/sportif değerlendirmeyi takiben, yeterli bulunan sporcuların sosyo-ekonomik durumları ile psiko-sosyal gelişimleri TED Burslar ve Burslu Öğrenciler Müdürlüğü uzmanları tarafından değerlendirilir.

 

TED tarafından sağlanan bursun kapsamı, sporcunun burs almaya hak kazandığı sınıftan, lise eğitiminin sonuna kadar eğitim giderlerinin karşılanması ve sporcunun uluslararası niteliklere sahip olması için desteklenmesidir.

 

Öğrencinin bursunun kesileceği ve öğrenciye yapılan ödemelerin geri alınacağı durumları daha detaylı öğrenmek için lütfen TED'in yayınladığı kılavuzu okuyunuz.

 

 TED Sporcu Bursu Kılavuzu

 

 

 

All

High School

Tümü

Tümü

Tümü

Tümü