Ahlat Kültür Ve Eğitim Vakfı

Ankara
1992
Vakfın kuruluş amacı, memleketimizin kültürel ve turistik potansiyelini en iyi bir biçimde değerlendirmek, AHLAT’ ın bünyesinde yaşattığı tarihsel ve kültürel güçten yararlanarak,milli kültürümüzün bütün dallarını ülke ve dünya kamuoyuna tanıtmak için her türlü faaliyette bulunmak, Kültürel mirasımızı oluşturan tarihi ve kültürel eserlerimizin maruz kaldığı doğa ve insan tahribatını önlemek, korunmasını sağlamak, hasar görmüş olanları onarmak,tarihsel ve kültürel önemini yeni kuşaklara aktarmak, Lise ve dengi okullardan mezun olup,Üniversite ve Yüksek okullara kaydını yaptıran yada lisans üstü veya Doktora programlarına devam eden öğrencilerden başarılı, çalışkan, ancak maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerden Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma layık gördüklerine her türlü Eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak, burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımda bulunmak,eğitim olanakları sağlamak. Ülke düzeyinde eğitim,kültür ve sosyal düzeyin yükselmesi,karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmanın sağlanması amacıyla çalışmalar yapmak; toplantı, konferans, sergi, fuar, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek suretiyle Atatürk İlkelerine bağlı milli ve manevi değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak. Gençlerimizin çağdaş bilim anlayışına uygun akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan,kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde;cinsiyet,ırk,din, farkı gözetmeyen, milli ülkülere sahip, sağlam düşünceli aydın bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacak eğitim ve öğretim programları oluşturmak ve uygulamak. Eğitim, kültür, ekonomik ve sosyal konular ile bu konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmetleri vermek veya danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlarla işbirliği yapmak.

For more information: http://ahlatvakfi.org.tr