Bitlis Eğitim Ve Tanıtma Vakfı

İstanbul
1987
Tarihte önemli bir kültür ve eğitim şehri olan Bitlis son yüzyıl başından itibaren yaşanan savaşlar, istikrarsızlıklar ve halen devam eden göçlerle nüfusunun önemli bir bölümünü, kültürel ve iktisadi canlılığını yitirmiştir. Cumhuriyet tarihi süresinde şehir, ülkenin kalkınma ve eğitim alma imkânlarından yararlanmada büyük eşitsizlikler yaşamıştır. Şehrin bu gerçekleriyle karşı karşıya kalmış, var olmak, gelişmek için mücadele etmiş ve başarılı olmuş Bitlis’li aydınlar ve iş adamları, şehrin idarecileriyle birlikte 1987 yılında gençlere gelecek umudu kazandırmak, eğitim ve gelişme imkanları sağlamak için bir Vakıf kurmaya karar verdiler. Vakıf kurucuları, eğitim düzeyini yükseltmenin en önemli mesele olduğu inancıyla, öncelikli olarak, eğitim alma imkanı olmayan, istekli ve yetenekli gençlere destek vermek, şehirde okulların sayısını kalitesini iyileştirmek amacında birleştiler. Bugün çeyrek asrı geride bırakan Vakıf, ülkenin her yöresinde yaşayan Bitlis’lilerin, bağışlarıyla desteklediği ve sahiplendikleri bir ortak değeri olmuştur.

For more information: https://www.betav.org.tr/