Darendeliler Kültür Sağlık Ve Eğitim Vakfı

Adana
2008

Türkiye’de ikamet eden, aylık nakit ödeme şeklinde başka bir burs desteği almıyor olan,( KYK Hariç), aynı aileden DASEV Burs Programı’na devam eden başka bir öğrencinin olmaması durumlarında burs verilir.

  • Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak, eşit puan alanlarda öncelik verilir.
  • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,0 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
  • Zorunlu olmamak kaydıyla, “ vakıf gönüllülüğü” taahhüdünde bulunan öğrencilere öncelik verilebilir.
  • Vakıf ve özel üniversiteler ve Açık Öğretim hariç olmak üzere, milli eğitime bağlı üniversite, akademi ya da yüksek okulların 2, 4, 6 yıllık eğitim veren bölümlerini kazanmış olmak (derece alanlar önceliklidir), okuyor olmak,

For more information: https://www.dasev.org/