Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

İzmir
1995

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın amacı; fırsat eşitsizliğinin olmadığı bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim sistemine katkı sağlamaktır. 

EÇEV, “kamu yararına çalışan” bir vakıf olarak, her yaştan çocuk ve gencin eğitim yaşamı boyunca en temel insan haklarından olan “eşit ve yetenekleri doğrultusunda eğitim” fırsatlarına erişebilmesini, çağdaş bilgilerle donanmış, kültürlü, görgülü, becerikli, üretken bireyler olarak toplumda yer almasını sağlamayı hedefliyor.

Kuruluşundan bu yana EÇEV, yaklaşık 25 başarılı ve ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul, lise veüniversite öğrencisine karşılıksız burs ve eğitim desteği verdi. İzmir’de dezavantajlı bölgelerde yer alan etkinlik merkezlerinde okul öncesi çağındaki çocuklara eğitim hayatına hazırlanmaları için fırsat sunuyor. İlk ve ortaokul öğrencilerine, ailelerinin ve okullarının kısıtlı olanakları ile erişemedikleri kültür, sanat, bilim atölyelerine katılarak kendilerini tanımaları, yeteneklerini keşfetmeleri için imkan sağlıyor. Lise ve üniversite öğrencilerine eğitim burslarının yanı sıra, kişisel ve mesleki gelişim olanakları sunuyor, gönüllü çalışmalar yaparak sosyal sorumluluk farkındalığı geliştirebilecekleri ortamlar yaratıyor. EÇEV, eğitimi bir bütün olarak ele alarak, gençleri geleceğe hazırlayan eğitimcilerin de mesleki gelişimini destekliyor. 2004’den beri gerçekleştirdiği Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri (YYÖS)’le, her yıl yüzlerce eğitimciye ilham kaynağı oluyor.

For more information: https://ecev.org.tr/