Hacı Ömer Sabancı Vakfı

İstanbul
1974

Türkiye'nin dört bir yanına eğitim kurumları inşa ettik; verdiğimiz burslarla eğitimde fırsat eşitliğini destekledik ve dağıttığımız ödüllerle başarıyı teşvik ettik. Düzenlediğimiz ve desteklediğimiz etkinliklerle ülkemizin kültür sanat ikliminin yeşermesine katkı verdik. 2007 yılından itibaren misyonumuza yeni bir yaklaşımı daha ekledik: "Toplumsal Sorunların Çözümünde Yer Almak". Öncelik alanlarımızı "kadınlar", "gençler" ve "engelliler" olarak belirleyerek, pek çok sivil toplum kuruluşuyla projeler geliştirdik ya da onların geliştirdikleri projelere hibe verdik. Bundan sonraki hedefimizi ise "Kalıcı Etki Yaratmak" olarak tanımlıyoruz. Hibe programlarımızı derinleşebilecek şekilde kurguluyoruz. Toplumsal meseleler konusunda farkındalık yaratmak için sanatın gücünden faydalanırken, ortağı olduğumuz projelerimizde ise farkındalığın ötesine geçerek daha fazla kalıcı etki yaratmasına öncelik veriyoruz.

For more information: http://www.sabancivakfi.org