Limak Vakfı

İstanbul
2016

Limak Şirketler Grubu’nun yıllardır yürüttüğü tüm sosyal yatırımlarını ve yardım projelerini tek bir çatı altında toplamak, daha kurumsal ve etkili olarak devamını sağlamak adına, 2016 yılında Limak Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı kuruldu.

Limak Vakfı, toplumsal gelişmeye ve toplumsal kalkınmaya destek veren sürdürülebilir çalışmalar ile ülkemiz nüfusunun genç ve dinamik potansiyelini, nitelikli insan gücüne dönüştürülmesine katkı sağlamaktadır. Bu çerçevede başta Türkiye’nin Mühendis Kızları olmak üzere eğitim alanında yürüttüğü sosyal yatırımlar ile yeni nesil mühendis adaylarına destek olmakta, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını hedeflemekte ve küçük yaşlardan itibaren toplumda STEM farkındalığının oluşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. Zor şartlarda üstün başarıları sağlayan ortaöğretimdeki öğrencileri desteklerken; kültür-sanat faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşması gerektiği inancıyla projeler sürdürmektedir.

Limak Vakfı’nın amacı, hızla küreselleşen günümüz dünyasında, toplumumuzun genç ve dinamik potansiyelini nitelikli insan gücüne dönüştürerek, sahip olduğu üstünlüğü çok daha büyük ve belirleyici bir güç haline getirebileceği gerçeğine dayanmaktadır. Vakıf, faaliyetlerini bu amacı gerçekleştirmek için en değerli yatırımın insana yapılacak yatırım olduğu bilinciyle ve “gençlik, gelecektir” anlayışıyla eğitim odaklı; güçlü, çağdaş, saygın bir toplumun evrensel değerlere saygılı, sosyal ve ekonomik sorunların çözümüne katkıda bulunacak nesiller yetiştirmek üzerine inşa etmektedir.

 

 

For more information: https://www.limakvakfi.org/