Anadolu Vakfı

İstanbul
1979
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Anadolu Vakfı Bursu

Domestic

Only state funded loans are allowed.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

Belirsiz

Ekim-Haziran (9 Ay)

01.09.2021

30.09.2021

Anadolu Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekmektedir.

Açık öğretim, ön lisans ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.

Eğer öğrenci iki farklı kurumdan burs almaya hak kazandıysa, burs başvuruları sonuçlandıktan sonra her iki kurumdan da burs kazanılması durumunda iki kurumdan biri tercih edilmeli ve beyan en kısa sürede tarafımıza bildirilmelidir.  (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi hariç)

Anadolu Vakfı Bursu maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite lisans öğrencilerine verilen bir burstur.

Öğrencilerin, yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekmektedir.

Burs başvurularında akademik başarı ve öğrencinin gelir durumu dikkate alınarak sıralama yapılır.

Ön değerlendirmeler sonucunda oluşturulan mülakat listelerindeki adaylarla yapılacak görüşme esnasında bursiyer adayına ilişkin değerlendirme ve izlenimler ile nihai karar verilir.

Anadolu Vakfı Bursiyerinin;

 • Yanlış bilgi vermesi veya beyanda bulunması,
 • Yıllık not ortalamasının (transkript ortalaması) 4’lük sistemde 2.0’ın altında (ya da muadili) olması,
 • Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında iletmemesi,
 • Vakıf tarafından dönemsel talep edilen transkript ve gerekli diğer dokümanlara ilişkin bilgilendirmeyi veya sistem güncellemelerini zamanında yapmaması,
 • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
 • Öğrencinin disiplin cezası almış olması,
 • Kesin hükümle mahkûm olması,
 • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
 • Başka bir kurumdan aylık nakit yardımı şeklinde burs alması, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç)  


Burs ödemesinin durdurulması veya tamamen iptaline gerekçe olur.

All

Üniversite

-State University, Foundation University,

-Tümü

-Bachelors,

-Formal Education,