• Form Açıklaması

 • Temel Bilgiler

 • Başvuru Formu

 • Başvuru Belgeleri

Temel Bilgiler

TÜRKONFED Mali ve İdari İşler Yardımcısı

1 Yıl (2 Kasım 2020- 28 Ekim 2021)

06.07.2020

06.08.2020

Başvuracak gençlerin üniversiteden 2019 Haziran ve sonrasında mezun olmuş ve daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması gerekmektedir. Genel başvuru kriterleri ve pozisyonlar hakkında gerekli şartları aşağıda görebilirsiniz.

 

Formu doldurmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri ve başvuru kriterlerini DİKKATLE okumanızı rica ederiz.

 

İlk Fırsat programı kapsamında açılan pozisyonlardan sadece 1 pozisyona başvuru yapabilirsiniz.

 

Başvuru için gerekli kriterler:

 

TÜRKONFED'in İlk Fırsat tarafından desteklenen bu pozisyonlar başvuracak adayların aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

 

 • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2019 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş olması
 • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması
 • Daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)
 • İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması (1 Ocak 1996-31 Aralık 2000 arasında doğanlar)
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
 • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması
 • 12 ay boyunca programa katılıp, tam zamanlı olarak TÜRKONFED için çalışmaya taahhüt etmesi
 • 12 ay boyunca İlk Fırsat Akademisi kapsamında sunulan eğitim programlarına katılım sağlaması

 

Pozisyon Hakkında Bilgi:

 

İlgili pozisyonun çalışma lokasyonu İSTANBUL ilidir.

 

(Başvurular yalnızca bu sayfada yer alan online formlar üzerinden gerçekleştirilecektir)

 

Mali ve İdari İşler Uzman Yardımcısı

 

 • Tercihen MS Office programları ve diğer bilgisayar programlarına hakim
 • Takip yönü kuvvetli ve planlı çalışma anlayışını benimseyen
 • Sayısal ve analitik düşünme becerisi güçlü ve detaylara özen gösteren
 • Dikkatli, titiz çalışabilen
 • Öğrenmeye ve gelişime açık
 • Yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş

 adayların başvurularını bekliyoruz.

 

İş Tanımı:

 

İdari İşler:

 • Mali ve idari işlerin yapısı altında bulunan muhasebe, finans, raporlama ve satın alma
 • süreçlerinde aktif rol alınması
 • Kurumun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gerektiğinde Mali İşler Birimi ile ilgili konularda destek olunması, dernek satın almaları için tekliflerin alınmasına destek verilmesi
 • Vakfın kullandığı resmi ve gayri resmi belgelerin, görsel materyallerin sergilenme unsurlarının arşivlenmesi ve gerektiğinde ilgili birimlere ulaştırılması
 • Tüm yazışma, evrak, fatura, döküm vb. evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi, resmi
 • defterlerin kanun ve mevzuata uygun şekilde tutulması ve takip edilmesi
 • Üyelik işlemlerine destek olunması, üye aidat süreçlerinin, dergi abonelik işlerinin takibinin yapılması
 • Sözleşmeli alımlar için ilgili sözleşmelerde yer alan cezai maddelerin incelenmesi, özlük dosya takibi, özlük dosyaların güncel tutulması, sözleşme süreçlerinin takibi yapılması
 • Sözleşmelerin yönetimi ve tesis yönetiminin stratejik kurumsal hedeflerine uygun olarak sözlü ve yazılı talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaların sağlıklı şekilde yürütülmesi, gözlem ve tespit yapılması
 • Takip edilecek belge ya da sözleşme maddesine ihtiyaç duyulması halinde çalışma planlarının hazırlanması, depo ve demirbaş, hizmet alım, güvenlik, teknik ve idari işler birimleri için denetim takvimi hazırlanarak denetim sıklıklarının takip edilmesi
 • İhale kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgenin zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması, gerektiğinde temininin sağlanması, ilgili birim yöneticileriyle görüşmeler yaparak prosedür talimatname ve yönerge hazırlanması
 • İhale takviminin hazırlanması, hizmet alınan taşeron firmaların yönetilmesi
 • İdari işler ve Satın Alma çalışmalarına destek verilmesi

 

Mali İşler:

 • SSK ve muhtasar ödemelerinin muhasebe firmasıyla takibinin yapılması ve destek verilmesi
 • Mali ve idari süreçlerinin iyileştirilmesi ve sistem geliştirilmesi çalışmalarına destek verilmesi
 • Bağış toplama organizasyonlarına katkı sağlanması, kurum sözleşmelerinin takibini yapılması
 • Faaliyetlere ait gelir ve giderlerin takibi ve ilgili kayıt dosyasına işlenmesi, tedarikçi fatura takibi ve ödemelerinin vade sürelerinde yapılması, faturaların muhasebe sistemine işlenmesi, ay kapamasından sonra aylık bütçe ve raporların hazırlanmasına destek verilmesi

 

İlk Fırsat Programı Hakkında

 

Esas Sosyal tarafından geliştirilen ve STK’larla iş birliği içinde hayata geçirilen İlk Fırsat Programı, üniversite eğitimini yeni tamamlamış, başarılı gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) deneyim kazanmalarını desteklemektedir.  

 

TÜRKONFED bu program kapsamında iş birliği yapılan kuruluşlardan biridir. Yukarıdaki pozisyona iş başvurusu yapan ve seçilen genç katılımcı, TÜRKONFED'de 12 ay boyunca iş başı eğitim, tam zamanlı çalışma deneyimi kazanacak ve kurum için eğitim programlarından yararlanacaktır.

 

Buna ek olarak, genç katılımcı İlk Fırsat tarafından organize edilen farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan İlk Fırsat Akademisi’nden yararlanacak ve böylece okuldan işe geçiş süreçlerinde desteklenmiş olacaktır.

 

Programı tamamlayan gençler hem çalıştıkları kurum, hem de İlk Fırsat Programı’ndan referans mektubu ve katılım belgesi alma hakkına sahip olacaktır. İlk Fırsat Programı hakkında bilgi için: http://bit.ly/2fc3ZHF

Tümü

Üniversite

-Devlet Üniversitesi,

-Tümü

-Tümü

-Tümü