• Form Açıklaması

 • Temel Bilgiler

 • Başvuru Formu

 • Başvuru Belgeleri

Temel Bilgiler

KSV Bursu 2021

Yurtiçi

Sadece Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Kredisi veya Bursuna İzin Verilir.

Bu Burs Geri Ödemeli Bir Burs Değildir.

750TL

Ekim-Haziran (9 ay)

15.09.2021

10.10.2021

Başvuru koşulları:

 • T.C. Vatandaşı olmak.
 • Lisans öğrenimi gören ara sınıflar için; Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)
 • Endüstri Meslek Lisesi ara sınıflar için; alttan dersi bulunmamak.
 • KSV tarafından belirlenen okullarda eğitim görmek.
 • İhtiyaç sahibi olmak.

Burs Başvurusu Yapacak Okullar:

 • Bilkent Üniversitesi (% 100 Burslu)
 • Koç Üniversitesi (% 100 Burslu)
 • Özyeğin Üniversitesi (% 100 Burslu)
 • Sabancı Üniversitesi (% 100 Burslu)
 • Uludağ Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Mimar Sinan Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • 18 Mart Üniversitesi
 • Galatasaray Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi (Sadece Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, 
 • İletişim ve Seramik Mühendisliği)
 • Akdeniz Üniversitesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Grafik,
 • Moda Tasarımı, Cam ve Seramik Bölümü)
 • Gebze Teknik Üniversitesi (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)

Burs Başvurusu Yapacak Bölümler

 • Tasarım (Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Moda Tasarımı)
 • Mimarlık
 • İç Mimarlık
 • Mühendislik Fakülteleri (Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği)
 • İşletme
 • Uluslararası İlişkiler
 • Seramik ve Seramik Mühendisliği
 • Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
 • İletişim
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Ulaştırma ve Lojistik
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık


 

KSV BURS KESİLME ŞARTLARI

 • Öğrencinin beyanlarından herhangi birinin gerçeğe aykırı olduğunun tespiti,
 • Burs almaya başladıktan sonra bir başka özel kuruluştan da burs aldığının tespiti,
 • Öğrencinin, transkript notunun 4 üzerinden 2,50 puanının altında olması,
 • Öğrencinin, öğrenim süresince geçerli bir gerekçe göstermeksizin öğrenimine ara vermesi,
 • Öğrencinin, kendi isteği ile veya başka sebeplerle öğrenimini bırakması,
 • Öğrencinin, kendi isteği ile burs isteğinden vazgeçmesi,
 • Burs aldığı eğitim öğretim yılı sonunda transkriptini Vakfa ulaştırmaması,
 • Vakıf tarafından öğrenciden istenilen belgelerin belirtilen tarihte Vakfa ulaştırılmaması,
 • Vakıftan burs alan öğrencinin, iletişim bilgilerindeki değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 3 ay içinde Vakfa bildirmemesi,
 • Vakıftan burs alan öğrencinin, Vakfın sosyal sorumluluk prensibi ile bağdaşmayan tavır ve davranışlar sergilemesi,
 • Öğrencinin öğrenimini tamamlaması.

 

Eğitim Bursları

Daha önce Kale Grubu ve Bodur Ailesi tarafından verilmekte olan eğitim bursları, 2001 yılından itibaren vakıf çatısı altında organize edilmekte ve Kale Grubu’nun tüm burs faaliyetleri KSV tarafından yürütülmektedir. KSV ayrıca bursiyerlerine staj imkanı, uygun şartlarda da grup bünyesinde öncelik vererek iş imkanı tanımaktadır. Bursiyerlerimiz KSV aracılığıyla, üniversitelerin öğretim görevlilerinden özel rehberlik ve danışmanlık hizmeti almakta; okul projelerinde ve ödevlerinde de Kale Grubu şirketlerinin ilgili bölümlerinden faydalanmaktadırlar.

 • Öğrenci Belgesi (Üniversite)
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Nüfus Aile) - Veli
 • Adli Sicil Kaydı

Tümü

Üniversite

-Devlet Üniversitesi, Vakıf Üniversitesi,

-Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,

-Lisans,

-Tümü