Ahmet-Zerrin Ellialtıoğlu Vakfı

İstanbul
1999

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde, İstanbul’un ticari hayatında 2 asrı geçen bir sürede, Ellialtıoğlu ailesinin yaptığı yardımlar, Ahmed Efendizade , Faik Mühürdar, Ellialtı Ahmed Efendi ve oğlu Alaiyeli Hacı Mehmed Arif Efendi ile gelişerek “Halka hizmet, Hakk’a hizmet” felsefesi ile çeşitli ibadethaneler, eğitim kurumları, sağlık kurumları, su yolları, sarnıçlar gibi bir çok kalıcı eserler yapmışlardır. Eğitime önem verip yüzyıllar boyu karşılıksız verilen eğitim bursları ile dini mekan yapımı, tamiri, tadili, eğitim, iş yeri tahsisi, çıraklık eğitimi ile yapılan bir çok nakdi ve ayni yardımların yanı sıra devlete verilen üst düzey vergilerle de ekonomiyi desteklemişlerdir.

For more information: http://www.azev.org.tr/sayfalar.asp?LanguageID=1&cid=28