Antalya Vakfı

İstanbul
1972

Antalya Öğretim ve Eğitim Vakfı (ANTALYA VAKFI) 18.11.1972 tarihinde Antalya ilinde orta öğrenimini tamamlamış, İstanbul’ da yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin barınması ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs sağlanması için kurulmuştur.

ANTALYA VAKFI’nın öncelikli amacı; kabiliyetli ve fakat maddi imkândan mahrum; Antalya nüfusuna kayıtlı, Antalya ilindeki ortaöğretim kurumlarından veya Antalya nüfusuna kayıtlı olup da Antalya mülki sınırları dışında LGS’nin yüzde 2’ lik dilimine giren orta öğretim kurumlarından mezun olan Antalyalı, İstanbul’daki yüksek öğrenimdeki öğrencilerin fikrî ve bedenî gelişimlerini, eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için nakdi ve ayni karşılıksız yardımlar yapmak ve tecrübelerini arttırmaktır.

For more information: https://www.antalyavakfi.org.tr/