Araştırma Dayanışma Ve Eğitim Vakfı

İstanbul
2011
ARDEV Araştırma Dayanışma ve Eğitim Vakfı olarak ana gaye ve hedefimiz Allah (cc)’ın mesajını anlamaya çalışmak ve bunu geniş kitlelere yaygınlaştırmaktır.

For more information: www.ardev.org