Bereket Vakfı

İstanbul
1986
Vakfın ana gayeleri şunlardır: Kabiliyetli ve fakat muhtaç her derecede öğrenim gören öğrencilerin tahsil yapmalarını temin için imkânlar hazırlamak, ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, aynı şekilde öğrencilerin yurt içinde ve dışında pratik uygulama, ihtisas ve bilimsel araştırmalar,lisans ve lisansüstü öğrenim yapmaları için burslar vermek, eğitim amacıyla gerekli yatırım harcamalarında bulunmak, yine fakir ve muhtaç kimselere aynı ve nakdi yardımlarda bulunmak,

For more information: #