Besni Eğitim Vakfı

İstanbul
1997

“Okul, üniversite, yüksekokul, yurt, dershane, yurt, kütüphane, mesleki ve kültürel kurslar spor tesisleri, dinlenme ve eğitim tesisleri kurmak, var olanlara katkıda bulunmak, öğrencilere burs vermek, eğitim kurumlarının gereksinimlerini karşılamak, Besni merkez, belde ve köylerindeki ilk, orta ve yükseköğretim kurumlarının bakım ve onarımını sağlamak, donanıma yardımcı olmak, eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak yurtiçinde ve yurtdışında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerine maddi destek sağlamak, seminer ve konferanslar düzenlemek, yarışmalar yapmak araştırmalarda bulunmak ve bunların sonuçlarını yayınlamak, Besni ilçesi ve çevresindeki tarihi kültürel yapı ve değerlerin bakım ve onarımına katkıda bulunmak ve bunların tanıtımını sağlamak; başka kentteki hemşerilerimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmak, kitap, dergi ve gazete yayımlamak, sağlık kuruluşlarının bakım ve onarımı ile hastaların tedavilerine yönelik yardımlarda bulunmak… amaçları ile kurulmuştur.

  • Üniversitelerin 4 yıllık bir bölümünde okumayı hak kazanmış olan ve okumakta olan, başarılı, htiyaç sahibi öğrencilere burs vermektedir.
  • Burs başvurusunda bulunmak için Besni’li olmak şart değildir. Ancak, tüm koşulların aynı olması halinde Besni’li olmak tercih nedeni olarak değerlendirilir.
  • Burs başvuruları her yıl 01 Ağustos -20 Eylül arası yapılmalıdır.

For more information: http://besniegitimvakfi.org.tr/