Bilim Ağacı Vakfının kuruluş felsefesi temelinde; evrensel değerler, laiklik, akılcılık ve bilimin en gerçek yol gösterici olduğu düşüncesi yatar.

Bilim Ağacı Vakfı, ekonomik kültürel ve sosyal açıdan gelişmiş bir toplum olabilmek ve insanlığın önemli sorunlarını çözebilmek için, eğitim sisteminin bilimsel temeller üzerinde kurulması ve paydaşlarına fırsat eşitliği sağlanması gerektiğine inanır.

Bilim Ağacı Vakfı’nın amacı; insanlar arasında dil, inanç, ırk, cinsiyet vb. hiçbir ayırım yapmaksızın aklı ve vicdanı hür, demokrasiyi özümsemiş, bilimi kendine rehber edinmiş, biat etmeyen, yeniliklere açık, yaratıcı, çevre bilinci , sorumluluk ve aidiyet duygusu gelişmiş, öz güveni, öz saygısı ve etik değerleri yüksek, yaşamı anlamlandırabilen ve değer katan bireylerin kişisel gelişimine ve böyle yüksek vasıflı bireylerin topluma kazandırılmasına hizmet edecek kurum ve altyapıların oluşum ve gelişimine katkı sağlamaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.bilimagaci.org.tr