Boğaziçi Yöneticiler Vakfı

İstanbul
1996
Gönüllülük, fedakârlık, diğergamlık ve dayanışma temelinde vakıf insanı olarak davranarak, gönüllü profesyonelliği benimsemektedirler. Boğaziçi Üniversitesi’ne yönelik ilgi ve etkinin artırılması ve kurumsal yapı ve yönetimin güçlendirilmesi gibi faaliyetlerde stratejilerini sürdürmektedirler. Sürdürülebilir mali kaynakların oluşturulması, kurumsal ilişki ve tanıtım etkinliklerinin artırılması ve mensupları arasında İletişim ve İlişkinin geliştirilmesi alanında faaliyette bulunmaktadırlar.

For more information: https://www.byv.org.tr/