Ferizan Peker Vakfı

İstanbul
2017
Ferizan Peker Sağlık, Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Vakfının amacı, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde ve yurt dışında imkânları ölçüsünde başta sağlık hizmetleri olmak üzere eğitim öğretim ve bilim faaliyetleri ile bu amaçla bağlantılı olarak sosyal yardım, kültür ve spor ilgili faaliyetlerinde bulunmak ve bu alandaki gelişmelere destek olmaktır.

For more information: http://www.pekervakfi.org