GamFed Uluslararası Oyunlaştırma Konfederasyonu kâr amacı gütmeyen dünya çapında oyunlaştırma bilgisi ve farkındalığını arttırmayı amaçlayan, sektördeki uygulayıcı, satıcı, danışman ve eğitimcilerin çıkarlarını gözeten ve oyunlaştırmayı teşvik eden bir kuruluştur.

(GamFed) Uluslararası Oyunlaştırma Konfederasyonu şunları amaçlar:

  • Oyunlaştırma pazarını tanıtmak
  • Oyunlaştırma ağını genişletmek
  • İş uygulamalarında tutarlılığın sağlanması
  • Uluslararası düzeyde lobi faaliyetleri
  • Pazardaki datalarla sektöre katkıda bulunmak
  • Eğitimlerde standardizasyon ve tutarlılığın sağlanması

Daha fazla bilgi için: #