İş Dünyası Vakfı

İstanbul
1988
Vakıf Resmi Senedinde Vakfın gayesi; ülkemizde milli bütünlük, hür teşebbüs, sosyal barış ve adalet esaslarına dayalı demokratik, parlamenter rejime bağlılığın manâ, duygu, düşünce ve davranış alanında güçlenmesi, daha güçlü, daha müreffeh bir "Türkiye" için gerekli ekonomik yapının oluşması, hızlı, dengeli, plânlı ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, daima çağın şartlarına uygun hayat standardına ulaşılması için ilmî ve teknolojik gelişmeleri yakından takip edilmesi, her zaman kendi kendine yeterli bir toplum oluşması, aziz ve necip Türk milletinin geleceği, Türk devletinin bekası için millî, mânevî, insânî değerlerle mücehhez bilgili ve faziletli nesiller yetiştirilmesine hizmet maksadıyla çalışmalar yapmak ; üyeleri arasında dayanışma, bilgi, görüş, tecrübe alışverişini ve işbirliğini artırıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

For more information: #