İstanbul İktisatçılar Derneği

İstanbul
2007
İstanbul iktisatçılar Derneği 8 Mart 2007 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunları tarafından kurulmuş genç bir sivil toplum örgütüdür. Ancak kuruluşun kökeni resmi bir niteliğe kavuşmasından çok öncesine dayanmaktadır. İktisat Fakültesi mezun ve mensupları arasında işbirliği, dayanışma ve yardımlaşmayı esas alan faaliyetler 1980'li yılların sonlarından itibaren bir grup bu dönem iktisat fakültesi mezunu tarafından informal tarzda yılda birkaç kez bir araya gelinmesi geleneği biçiminde başlatılmıştı. Genç mezunlarla güçlenerek sürdürülen bu gelenek, 2000’li yılların başından itibaren büyük bir ivme kazanmış ve önce İktisatçılar Platformu ve ardından 2007 yılında İstanbul iktisatçılar Derneği kurulmuştur.

For more information: http://www.ikder.org/