Kafkas Vakfı, Kafkasya ve diasporadaki Kafkasyalıların sosyo-kültürel kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için faaliyetler yürüten, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaç doğrultusunda; Kafkas tarihine ışık tutan telif ve tercüme eserler, dosyalar ve raporlar ile Kafkasya’daki gelişmelerin yer aldığı ve diasporadaki Kafkasyalıların sosyal ve kültürel çalışmalarını konu alan periyodikler yayınlar. Kafkas halklarının yaşattıkları gelenek, müzik ve diğer sanatsal değerlerine sahip çıkar ve demokratik toplumun zenginliği anlamına gelen bu değerlerin geniş halk kesimlerine tanıtılması ve daha canlı olarak yaşatılması için kendi çapında desteklerde ve sosyal etkinliklerde bulunur. Değişik periyotlarda seçkin ve ilgili insanlardan oluşan topluluklara Kafkasya’nın sosyo-ekonomik, jeo-politik ve stratejik yapısına dönük aydınlatıcı / bilgilendirici konferans, seminer vb. çalışmalar yürütür. Ayrıca ulusal ve uluslararası çapta Kafkasya konulu konferanslara aktif olarak katılır. Değişik radyo ve tv’lerde Kafkasya’daki sorunlara dönük programlar yapar ve katılır. Oluşturduğu kitaplık ve arşiv ile Kafkasya ile ilgilenen araştırmacılara etkin hizmet sağlar.

For more information: https://www.kafkas.org.tr/