Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

İstanbul
2000
Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ( KAÇUV) , eğitimini yurt içinde sürdürebilmek için maddi desteğe ihtiyacı olan okul öncesi, ilk, orta, lise öğretim ve üniversite öğrencilerine eğitim bursu vermektedir. Eğitim bursu, ayakta tedavisi süren ya da tedavisini tamamlanmış ve eğitim hayatına devam eden, kanser tedavisi nedeni ile ekonomik olarak yıpranmış ailelerin çocuklarına tahsis edilmektedir. Eğitim bursları, KAÇUV Burs Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde çocukların ve gençlerin öğretim hayatı boyunca aşağıda yer alan kriterler çerçevesinde devam ettirilmektedir.

For more information: https://kacuv.org/