Kayseri Şeker Fabrikası Eğitim Ve Sağlık Vakfı

Kayseri
-

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. ‘nin Ekim sahası içinde bulunan il ve ilçelerde ikamet ediyor olan, .Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim hariç) ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından her hangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenime devam ediyor olan ve yüksek lisans ve doktorada tez süresi dahil iki yılı tamamlamamış olan öğrencilere burs verir.

Vakfın amacı her düzeyde eğitim öğretim ve sağlık konularında kamu yararına ve kamu hizmeti niteliğinde faaliyetler yaparak, genç nesillerin; Cumhuriyet, demokrasi ve temel insan hakları başta olmak üzere, çağdaş medeniyetin ortak ve evrensel değerlerini, bilimsel ve rasyonel düşünceyi ve bilim metodunu özümseyip bir yaşam biçimi haline getirmiş; bilgi, kültürlü ve çağdaş teknolojiye hakim; bilgi ve teknoloji üretebilen ve bunları ülkemizin ve insanlığın yararına kullanabilen; özgüvene, yüksek iş ahlakına ve iş disiplinine sahip üretici girişimci ve insiyatif sahibi; uluslararası düzeyde rekabete ve çağla baş etmeye hazır; insan ve doğa sevgisi ve yaşama sevinciyle dolu ve dolayısıyla ülkemize ve tüm insanlığa daha yararlı bireyler olarak yetiştirmesine ayrıca yaşam boyu eğitim anlayışına uygun olarak her yaş ve her seviyedeki insanın bilgi ve kültür yönünden gelişmesine daha sağlıklı üretici hale gelmesine çalışmak hizmet etmek katkıda bulunmak ve bunun için her seviye derece ve nitelikte, anaokulu, ilköğretim okulu, lise ve meslek yüksek okulu, üniversite lisansüstü eğitim kurumları, kültür ve spor tesisleri, araştırma ve uygulama merkezleri ve sağlık kuruluşları kurmak.

For more information: http://www.kaysev.org.tr/Anasayfa