Konya Eğitim Kültür Ve Sağlık Vakfı

Ankara
1996
  • Üniversite giriş sınavına girerek kendi alanında yeterli puanı alan ve bir Yüksek Öğretim Kurumuna girmeye hak kazanarak ilgili okula kaydını yaptıran maddi imkanı yetersiz olan öğrenciler, öğrenim bursu için başvuru hakkını kazanır.

  • Öğrenim bursu verilecek öğrenciler başarı ve öncelik tespit puanına göre belirlenir.

  • Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır.  

  • Yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarına giren öğrencilere uygulanacak işlem ve verilecek burs adedi, başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca her ders yılı başında belirlenir.

  • Özel Üniversitelerde veya vakıf üniversitelerinde öğrenim görenlerle Açık Öğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmez.

For more information: http://www.konev.org.tr/