Lokman Hekim Sağlık Vakfı

İstanbul
1986
Uzman, idealist genç hekimler Dr. Ayhan Tokgöz, Dr. Aydın Arıcı, Dr. Gülbin Gökçay, Dr. İrfan Gökçay tarafından, ülkemizde sağlık hizmetine ihtiyaç duyan kişilere, maddi kaygı duymaksızın hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Bugüne kadar 34.000 kişi ve kuruluşun yaptığı ayni ve nakdi bağışlar; bölge halkına sunulan eğitim, gıda, giyim, sağlık yardımlarının yanında, 25 yataklı hastane olarak yapılan, uzun bir dönem Lokman Hekim Tıp Merkezi olarak hizmet veren binanın inşaatında ve işletmesinde kullanılmıştır. İnsanımıza olduğu kadar doğaya karşı da sosyal sorumluluklarını yerine getirmek isteyen Vakfımız, 1989 Ekim ayı itibarı ile geri dönüşülebilir katı atıkları (atık ve hurda kağıt, kola kutusu, naylon, plastik, pet) toplamaya başlamıştır. Vakfımız tarafından başlatılan bu çalışma günümüzde de halen devam etmektedir. Kuruluşuna etik sağlık hizmetleri ile başlamış, ancak yıllar içerisinde misyonuna eklediği sosyal sorumlulukları, hayata geçirdiği çok sayıda yeni ve başarılı uygulama ile önder, 30 yıldır istikrarla hizmet sunumuna devam eden vakfın amacı; gerçekten ihtiyaç duyan çocuklarımızın eğitimi, ailelerin bilinçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunmasını da içine alarak yarınlarımıza yatırım yapmaktır.

For more information: http://www.lokmanhekimsv.org