Mehmet Esra Cansız Vakfı Bursu

Diyarbakır
2010

Modern hayatı şekillendiren yeni keşiflerin öncülüğünü üstlenerek daha iyi bir yaşamın standartlarını oluşturmak için çalışan Mehmet ve Esra Cansız Vakfının kurulduğu günden bugüne temel politikasını belirleyen en önemli unsur; bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara harcamaya verdiğimiz değer ve sorumluluk duyduğumuz toplumun her kesiminden bireye umut, ışık olmak ve bilinç oluşturmaktır.

Mehmet ve Esra Cansız Vakfı, kuruluşundan bugüne kadarki sürede nitelik ve nicelik olarak yükselen bir vakıf olmayı başarmıştır. Bu yükselişinin özünde, hiç şüphe yok ki Lila Kozmetik’te başarılı şekilde yürütülen ekip çalışmaları, disiplinli ve özverili iş birliği ve paydaşlarıyla sorumluluk sahibi çalışmalar yatmaktadır.

For more information: #