Mühendis Ve Mimar Kadınlar Derneği

İstanbul
2018

MÜKAD, yapı, hizmet ve diğer sektörlerde, özel kesim veya kamuda çalışan mühendis ve mimar kadınlar tarafından 19.02.2018 tarihinde kuruldu. Derneğimiz, Atatürk İlke ve Devrimlerine uygun, çağdaş eğitimin sağlanabilmesi ve ekonomik açıdan yardıma ihtiyacı olan başarılı çocukların ve gençlerin desteklenmesi, hayata kazandırılması için katkı amacını taşımaktadır. Bu bakımdan gelir sağlama adına mesleki bilgi ve birikimini sektör yararına sunmak suretiyle genç mühendis ve mimarların eğitimine katkıda bulunma gayretindedir. Yine buna yönelik olarak kurslar, seminerler, kongre ve konferanslar düzenlemek suretiyle gelir elde etmeye çalışmaktadır. Eğitimde kız çocuklarının aleyhine olan fırsat eşitsizliğini gidermeye yönelik olarak örgün eğitimdeki kız çocuklarının oranını artırma çalışmalarına katkı sağlama misyonuna sahiptir.

For more information: #