Mülkiyeliler Birliği

Ankara
1972
Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın kuruluşu Mülkiyeliler Birliği’nin 1971 yılında yapılan Genel Kurulu’nda benimsendi. 22 Ocak 1972 günü Birlik Merkezi’nde biraraya gelen Mülkiyeliler, noter huzurunda Mülkiyeliler Birliği Vakfını resmen kurdular. Kuruluş töreninde bir konuşma yapan Ayhan Açıkalın şunları söyledi: “Gerek Devletin çalışmalarına yardımcı olmak ve katkıda bulunmak, gerekse bu maksada tahsis olunan taşınır ve taşınmaz malların en iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak, devamlılık göstermeyen Dernek statüsü içinde istenilen şekilde mümkün değildir. Mülkiyeliler Birliği’nin devamında da yarar ve zorunluluk vardır. Bu nedenle de Mülkiyeliler Birliği’nin bir Dernek şeklindeki hukuki varlığı da devam edecektir.”

For more information: https://mulkiye.org.tr/