Tüm Kamu Eczacılar Derneğı

İstanbul
1956
Derneğin genel amacı, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını yürütmeye yetkili olan kamu eczacılarının aktif katılımları ile eczacılık mesleği için bilimsel, ekonomik ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmektir. Dernek aynı zamanda eczacılık mesleğinin gelişimine katkıda bulunmak, halk sağlığını korumak, kamu eczacılarının faaliyet gösterdiği işletmeler bünyesinde meslek içi iletişim ve dayanışmayı sağlamak, eczacıların haklarının korunmasını desteklemek ve bireysel gelişimlerini sağlamakla da yükümlüdür.

For more information: http://tuked.org/