Türk Dişhekimleri Birliği

Ankara
1985

Diş Hekimliği Fakültelerinin 1.sınıflarında okuyan öğrencilere karşılıklı olarak Eğitim Bursu vermektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB);  ülkemizde ağız diş sağlığı hizmeti sunan 30 bini aşkın  dişhekiminin ortak sesi ve dişhekimliği mesleğinin Türkiye`deki sözcüsü olan Anayasal bir kuruluştur.

TDB; Anayasanın 135.inci maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” kapsamında 7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3224 sayılı “Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu” ile kurulmuş bir meslek örgütüdür.

Ağız diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Dişhekimleri Birliği; halkımızın  ağız diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve her bireyin kolay ulaşabileceği ağız diş sağlığı hizmetleri için bilimsel ve koruyucu temelli  politikaların oluşması için çalışır.

TDB; dişhekimlerinin maddi manevi haklarını korumak ve meslek ahlakının korunmasını sağlamak adına çalışmalarını yürütür.

TDB’ye bağlı 37 Dişhekimleri Odası bulunmaktadır.

For more information: http://www.tdb.org.tr/index.php