Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

İstanbul
1949
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal alanda ve küresel düzeyde Türk kadınının ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak. Türk kadınını yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Çağdaş eğitimi yaygınlaştırmak, üniversite yönetimleri ile iş birliği oluşturmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, Türkiye'de üniversite mezunu kadın sayısını arttırmak gibi amaçlar etrafında toplanmıştır.

For more information: https://www.tukd.org.tr