Yarının Umutları Derneği

İstanbul
2010
lmanya Baden Württemberg Bölgesinin farklı şehirlerinde yaşayan bir grup gönüllü genç insan, eğitimleri sırasında ekonomik zorluklar yaşayan öğrencilere destek olmak için ortak bir çatı altında birleşmeye karar verdiler. Yarının Umutları Derneği (YUD), “Okutulan her çocuk, kurtarılan bir hayattır“ felsefesiyle yola çıkıp, çağdaş bir toplum için çağdaş eğitime hizmet etme hedefinde olan 7 kurucu üye tarafından 09.11.2010 tarihinde Alman yasalarına uygun bir şekilde kuruldu. Toplumları oluşturan bireylerin eğitimli olmaları çağdaş uygarlık ülküsünün en temel gereğidir. Ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimlerine devam edemeyen veya eğitimlerini zorluklarla devam ettiren öğrencilere destek olabilmek için Yarının Umutları Projesi hayata geçirilmiştir. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına destek olmak adına öğrencilerin yanında olan YUD, ihtiyaç sahipleri ile bağışçıları bir araya getiren, eğitim gönüllüsü bir topluluktur.

For more information: https://www.yarininumutlari.com/