Yaşar Eğitim Vakfı

İzmir
1974
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın önde gelen amacı Türkiye’nin en önemli kaynağı olan gençlerimizin eğitimine katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda üniversitelerde yüksek lisans, lisans, yüksekokul, meslek yüksekokulu, anadolu meslek, teknik ve endüstri meslek liselerinde okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir. Bugüne kadar 6000’e yakın öğrencinin eğitimine katkıda bulunulmuştur. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı bir yandan gençlerin eğitimi ve yetiştirilmesi başta olmak üzere eğitim alanında çeşitli hizmetleri ve yatırımları gerçekleştirmeyi, diğer yandan kültür ve sanatımızın tanıtılması, yaygınlaştırılması ve çağdaş elemanlar ile zenginleştirilmesine ve bütünüyle nesilden nesile intikalinin sağlanmasına katkıda bulunmayı, gerek bu hizmetlerin yürütülmesinde ve gerek Türk toplumunun geleceğinde Atatürk düşünce ve ilkelerinin rehberliğini hakim kılan çalışmalar yapmayı amaç edinen bir kuruluştur.

For more information: http://yasarvakfi.org.tr/anasayfa