Yayla Agro

Ankara
Bilgi yok
 • Form Description

 • Basic Info

 • Application Form

 • Application Documents

Basic Info

Yayla Agro Eğitim Bursu

Domestic

Only state funded loans or scholarships are allowed.

This Scholarship is a non Reimbursed Scholarship.

Belirsiz

Ekim-Haziran (Akademik Takvime Uygun Olarak 9 ay)

06.09.2023

02.02.2024

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Lisans düzeyinde üniversite bursu için 25 yaş ve altında olmak.
 • Kredi ve yurtlar kurumu (KYK), Erasmus ve yurt dışı eğitim Programları hariç, herhangi bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak.
 • Öğrencinin sosyal durumu,
 • Örgün eğitim de okuması,
 • Alanında başarılı bir öğrenci olması,
 • Başka özel şirketlerden burs almaması,
 • İstisnai durumlar hariç aynı aileden başka bir kardeşe burs verilemez.
 • Bursa başvuruda gerçeğe aykırı beyan tespitinde; hak edilmiş olsa bile bursun kesileceğini kabul ediyor olmak.
 • Mücbir sebeplerden dolayı eğitimin aksaması ya da dondurulması halinde bursta en çok bir yıllığına dondurulabilir.
 • Yüz kızartıcı suçtan mahkûmiyet durumlarında burs, yönetim kurulu onayı ile kesilir. Her yıl adli sicil kaydı istenir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi bursiyer seçme kurulu tarafından yapılır. Kurul değerlendirmesini öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda değerlendirir.
 • Vakıf ve özel üniversite öğrencileri
 • Yüksek lisans öğrencileri
 • Açık öğretim öğrencileri
 • Ön lisans programı öğrencileri
 • Uzaktan öğretim öğrencileri
 • Devlet üniversitelerinin ücretli programlarına devam eden öğrencilere 

Burs değerlendirmelerinde aşağıdaki kriterler öncelikli olarak değerlendirilecektir.

 • Çalışan çocukları ve çalışanların ihtiyaç sahibi 2. Derece yakınlarının çocukları
 • Mühendislik fakültesi (Gıda, Endüstri, Ziraat, Bilgisayar, Kimya, Elektrik/Elektronik, Yazılım vb.) öğrencileri
 • İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi (işletme, İktisat, Ekonomi vb.) öğrenciler
 • Hukuk ve Tıp fakültesi öğrencileri
 • Eğitim fakültesi öğrencileri
 • Kurum önerileri
 • Engelli veya anne babasından en az biri vefat etmiş öğrenciler
 • Şehit ve gazi çocukları
 • Ülkemizi sanat ve spor alanında milli takım düzeyinde temsil etmiş olmak
 • Öğrenci Belgesi (Üniversite)
 • Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (Nüfus Aile) - Veli
 • Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh)

All

Tümü

Tümü

Tümü

Tümü

Tümü